Hizmetlerimiz

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

30/06/2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik, 50 ve üstü çalışanı olan yerlerde 01/01/2013 tarihi ile, 50 altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli yerlerde 01/01/2014 tarihi ile, 50 altında çalışanı olan az tehlikeli yerlerde 01/07/2016 tarihi ile, İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Garanti İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak tecrübeli uzman kadromuz ile kanunun gereklilikleri olan,

• Risk Değerlendirmesi yapılması
• Eğitim Planı hazırlanması
• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermesi
• Acil Durum Planı hazırlanması
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurması ve yönetilmesi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması
• Yıllık Çalışma Planı hazırlanması
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapması
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunması
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanması
• İç Yönetmelik hazırlanması
• İş İzni Prosedürü hazırlanması
• Çalışma talimatları hazırlanması
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlenmesi
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlenmesi
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlenmesi
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlenmesi
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlenmesi
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunulması
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapılması
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip edilmesi
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip edilmesi

Hizmetleri vermekteyiz.