Hizmetlerimiz

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI DOKÜMANI

15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre iş güvenliği eğitimlerini, Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan içi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Garanti İş Salığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak,

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

Konularını kapsayan İş Güvenliği Eğitimlerinin vermekteyiz.