Hizmetlerimiz

İŞYERİ SAĞLIK PERSONELİ

30/06/2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işveren aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmesi için, işyeri sağlık personeli görevlendirmek zorundadır

İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.
Garanti İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak sağlık personeli görevlendirmesinde hizmet vermekteyiz.