Hizmetlerimiz

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

30/06/2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre işveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik, 50 ve üstü çalışanı olan yerlerde 01/01/2013 tarihi ile, 50 altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli yerlerde 01/01/2014 tarihi ile, 50 altında çalışanı olan az tehlikeli yerlerde 01/07/2016 tarihi ile, İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Garanti İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri olarak tecrübeli uzman kadromuz ile kanunun gereklilikleri olan,

• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapılması
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verilmesi
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlanması
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarının
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapılması
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları yapılması
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapılması
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapılması
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlenmesi
• Yıllık çalışma planı hazırlanması

Hizmetleri vermekteyiz.